ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 154872/3316

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων, περιοχής Καρδαμιτσίων στο Ο.Τ. 64.(1)

Επιστροφή