ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 167732/3565

Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 62.(4)

Επιστροφή