ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 167776/3568

Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 37, 38, 49 και 50.(2)

Επιστροφή