ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 19567

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής.(2)

Επιστροφή