ΦΕΚ 4226/Β/20.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 105190

Τροποποίηση της αριθμ.84662/10-8-2016 υπουργικής απόφασης «Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004».(2)

Επιστροφή