ΦΕΚ 3416/Β/17.08.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 178290

Έγκριση της 14-6/20.07.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.(5)

Επιστροφή