ΦΕΚ 179/Α/14.11.2019

  • 14 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 18970

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν».(1)

Επιστροφή