ΦΕΚ 3416/Β/30.08.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 55330

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης.(4)

Επιστροφή