ΦΕΚ 678/Δ/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. Π,Δ. 29-10-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς (Ν.Αττικής) με άρση απαλλοτρίωσης και ρυμοτομικού βάρους στο ΟΤ 701 και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή