ΦΕΚ 678/Δ/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΔ. 29-10-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Νομού Αττικής στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση 32 και 44 στο Ο.Τ. 168/Τ. 26 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης..(2)

Επιστροφή