ΦΕΚ 672/Δ/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 3776

Τροποποίηση χωροθέτησης λατομικών χώρων εντός λατομικής περιοχής στη θέση ’ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ’ της Τ.Κ Θουρίου Δ.Ε Χαιρωνείας Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.(2)

Επιστροφή