ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 19572

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής.(3)

Επιστροφή