ΦΕΚ 669/Δ/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 89324/2723

Κήρυξη ως αναδασωτέας, δασικής έκτασης, εμβαδού 0,11423 στρ., στη θέση «Κόρμπι-Μπαράκο» περιφέρειας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.(3)

Επιστροφή