ΦΕΚ 4153/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 2/51082/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, πληγέντα από τις πλημμύρες της 6ης Μαΐου 2018, σε περιοχές της Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(2)

Επιστροφή