ΦΕΚ 4152/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 2/45503/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, πληγέντα από τις πλημμύρες της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017, σε περιοχές της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή