ΦΕΚ 4141/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 85/12

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σερβίων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακε- δονίας του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.(3)

Επιστροφή