ΦΕΚ 4123/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΚΜ Οικ. 677727(4188)

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή