ΦΕΚ 3416/Β/06.09.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 192367

Έγκριση της 12-113/11.07.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Παξών.(6)

Επιστροφή