ΦΕΚ 4115/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/313399/2907

Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών/Ελεγκτών για την αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης ενίσχυσης στις δράσεις επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», για τις οποίες έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.(1)

Επιστροφή