ΦΕΚ 4112/Β/12.11.2019

  • 13 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 32424

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή