ΦΕΚ 4000/Β/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 6071

Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. OTA» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων.(1)

Επιστροφή