ΦΕΚ 665/Δ/08.11.2019

  • 12 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 2745

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος εκατέρωθεν ήδη οριοθετημένου και διευθετημένου τμήματος του εν λόγω υδατορέματος και διόρθωση συντεταγμένων του καθορισθέντος τμήματος υδατορέματος λόγω μετάθεσης του τοπογραφικού υποβάθρου στο αγρόκτημα Ζυγού Δήμου Αβδήρων, στην ΠΕ Ξάνθης.(2)

Επιστροφή