ΦΕΚ 4106/Β/12.11.2019

  • 12 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 4414/2185

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας Πληροφορικής, Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχειρίσεως Έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.(4)

Επιστροφή