ΦΕΚ 193/Α/03.12.2019

  • 03 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 4643

Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή