ΦΕΚ 4053/Β/06.11.2019

  • 06 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 171843 /Ζ1

Ρύθμιση θεμάτων φοιτητών - πληγέντων κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.(2)

Επιστροφή