ΦΕΚ 4059/Β/07.11.2019

  • 07 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 122220 ΕΞ 2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου.(1)

Επιστροφή