ΦΕΚ 4086/Β/08.11.2019

  • 08 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΑΑΔ 55194

Τροποποίηση της 20342/15230/14-12-2005 απόφασης Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής. (6)

Επιστροφή