ΦΕΚ 4069/Β/08.11.2019

  • 08 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 946

Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2019-2023 – Έγκριση ένταξης έργων επέκτασης του ΕΣΜΗΕ για σύνδεση του ΕΔΔΗΕ στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.(1)

Επιστροφή