ΦΕΚ 664/Δ/08.11.2019

  • 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/260166/4675

Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών μεταξύ των ΟΤ Γ2341 και Γ2343 μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.(2)

Επιστροφή