ΦΕΚ 651/Δ/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 6161

Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης, ιδιοκτησίας Χρήστου Τερζούδη, Γεωργίας Τερζούδη και Τριανταφυλλιάς Τερζούδη με αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 694Α και 694Β, ανασχεδιασμό του Ο.Τ. 694Α, ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του ν. 4315/2014 και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, μετά από την Α363/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στη συνοικία Φιλιππούπολη σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό και τις αριθμ. 20/2019 Α.Ο.Ε. και 90/2018 Α.Ε.Π.Ζ.. (1)

Επιστροφή