ΦΕΚ 650/Δ/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 226621

Επανακαθορισμός ορίων, παραλίας στην θέση «Εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Κορώνης» Δ.Ε. Αίπειας Δήμου Μεσσήνης Π.Ε Μεσσηνίας.(2)

Επιστροφή