ΦΕΚ 649/Δ/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 217637/343

Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για την Τοπική Κοινότητα Πετριών της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.(2)

Επιστροφή