ΦΕΚ 4025/Β/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΡ 1439/1949630

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα: α) στο Δήμο Βάρης, νυν Δημοτική Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης–ΒούλαςΒουλιαγμένης β) στο Δήμο Κρωπίας, νυν Δήμου Κρωπίας, γ) στο Δήμο Μαρκoπούλου Μεσογαίας, νυν Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.(1)

Επιστροφή