ΦΕΚ 3999/Β/04.11.2019

  • 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 280002/67741

Τροποποίηση απόφασης σύστασης επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(3)

Επιστροφή