ΦΕΚ 3990/Β/01.11.2019

  • 01 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 118944 ΕΞ 2019

Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.(2)

Επιστροφή