ΦΕΚ 3387/Β/24.07.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 179348

Διόρθωση της οικ.170375/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγω-γού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή