ΦΕΚ 3870/Β/22.10.2019

  • 22 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 84/9

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νομός Αττικής) και ειδικότερα: α) στο Δήμο Βουλιαγμένης, νυν Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης– Βούλας-Βουλιαγμένης και β) στο Δήμο Βούλας, νυν Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης– Βούλας- Βουλιαγμένης.(1)

Επιστροφή