ΦΕΚ 3894/Β/24.10.2019

  • 24 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 84/7

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιστροφή τελών λόγω αχρεώστητης καταβολής για συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατά το ν. 4512/2018 (Α'5).(2)

Επιστροφή