ΦΕΚ 3894/Β/24.10.2019

  • 24 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 84/8

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Σπάτων-Λούτσας του Νομού Αττικής (Β’760/2006). (1)

Επιστροφή