ΦΕΚ 638/Δ/25.10.2019

  • 25 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89151/3943

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την αποκατάσταση και την προσθήκη νέου κτιρίου καθ' ύψος και κατ' επέκταση και αλλαγή χρήσης τμήματος στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Παρμενίδου αρ. 3, στην πλατεία Βαρνάβα, στο Ο.Τ. 53077, στην περιοχή Παγκράτι του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής.(1)

Επιστροφή