ΦΕΚ 3912/Β/25.10.2019

  • 29 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 2951

Χαρακτηρισμός της «Αρχαίας ελιάς Καβουσίου», στη θέση «Αζοριά», Τ.Κ. Καβουσίου, Δ. Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, ως προστατευόμενο σχηματισμό, και ειδικότερα ως διατηρητέο μνημείο της φύσης.(2)

Επιστροφή