ΦΕΚ 641/Δ/25.10.2019

  • 30 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 58471

Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού οριογραμμής αιγιαλού - παραλίας και καθορισμού οριογραμμής παραλίας Δ.Κ. Πλαγιαρίου του Δήμου Θέρμης Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή