ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019

  • 30 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 90/2019

Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή.(6)

Επιστροφή