ΦΕΚ 3367/Β/08.09.2017

  • 29 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 130532

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.(2)

Επιστροφή