ΦΕΚ 624/Δ/17.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 5165

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από άρση ρυμοτομικού βάρους, σε συμμόρφωση στην με αριθμ. 638/2003 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α΄ Τριμελές), στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών 1) Αφροδίτης χας Σπύρου Γαβριήλ κ.λπ.), με αποχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 1250 (χώρος Γυμνασίου - Λυκείου) και τον ανασχεδιασμό του για τη δημιουργία του νέου Ο.Τ. 1250, του Κ.Φ. 1250Α (Αθλητικές εγκαταστάσεις - χώρος Εκκλησίας), τη δημιουργία πεζοδρόμου μεταξύ αυτών, τον χαρακτηρισμό της οδού Αναξιμένη μεταξύ των Ο.Τ. 1251Α και 1251Β ως πεζοδρόμου, ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του ν. 4315/2014 και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με την αριθμ. 74/2018 Α.Ε.Π.Ζ. και την αριθμ. 512/2018 Α.Ο.Ε.(2)

Επιστροφή