ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 264641/4655

Τροποποίηση με συμπλήρωση - αναδιάταξη των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στο Ο.Τ. 182Α περιοχής "Αγία Ειρήνη" του Δήμου Σπάρτης.(2)

Επιστροφή