ΦΕΚ 622/Δ/16.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 5838

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση στην με αρ. 248/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Α΄ Τριμελές), ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών Κων/νου Κούντρια, Νικολάου Κούντρια και Αικατερίνης συζ. Βασιλείου Αθανασιά, με αποχαρακτηρισμό του Κοινόχρηστου Χώρου που περικλείεται από τις οδούς Βενιζέλου, Θυατείρων και Αργυροκάστρου της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο, δημιουργώντας το νέο Ο. T. 200A, με επιβολή πρασιάς πλάτους 1,50 μ. στην πλευρά του ακινήτου που έχει πρόσωπο στο τμήμα της εφαπτόμενης επί του στρατοπέδου οδού καθώς και χαρακτηρισμός του τμήματος αυτού της οδού ως πεζόδρομου.(1)

Επιστροφή