ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 2448

Ορισμός του Δήμου Χαλκιδέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/ Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με τίτλο: «Χαλκίδα, Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης - Βιώσιμη και έξυπνη πόλη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.(2)

Επιστροφή