ΦΕΚ 3846/Β/17.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 2447

Ορισμός του Δήμου Λαμιέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/ Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με τίτλο: «“Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.(1)

Επιστροφή