ΦΕΚ 3841/Β/17.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/71565/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α΄».(3)

Επιστροφή